Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 24 và hàm lượng ADN trong nhân tế bào sinh dưỡng


 • Câu hỏi:

  Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 24 và hàm lượng ADN trong nhân tế bào sinh dưỡng là 4pg. Trong một quần thể của loài này có 4 thể đột biến được kí hiệu là A, B, C và D. Số lượng nhiễm sắc thể và hàm lượng ADN có trong nhân của tế bào sinh dưỡng ở 4 thể đột biến này là:

  Thể đột biến

  A

  B

  C

  D

  Số lượng NST

  24

  24

  36

  24

  Hàm lượng ADN

  3,8 pg

  4,3 pg

  6pg

  4pg

  Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn SINH

  Đáp án đúng: B

  B đúng vì ở thể đột biến A làm giảm hàm lượng ADN nhưng không làm thay đổi số lượng NST → Mất đoạn hoặc chuyển đoạn.

  A sai vì thể đột biến B có thay đổi hàm lượng ADN cho nên không thể là đảo đoạn.

  C sai vì C là đột biến tam bội chứ không thể là lặp đoạn.

  D sai vì đột biển D không làm thay đổi hàm lượng ADN, không làm thay đổi số lượng NST. Do đó, đây là đảo đoạn hoặc chuyển đoạn trên 1 NST hoặc đột biến gen. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ