Một sợi quang hình trụ gồm phần lõi có chiết suất n = 1,51


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

Để tia sáng chỉ truyền trong phần lõi, tia sáng bị phản xạ toàn phần tại mặt phân cách giữa lõi và vỏ

Giới hạn phản xạ toàn phần: 

(sin {{i}_{gh}}=frac{{{n}_{0}}}{n}=frac{1,41}{1,51}=frac{141}{151}Rightarrow beta ={{i}_{gh}}approx {{69}^{0}})

Áp dụng công thức định luật khúc xạ ánh sáng, ta có: 

(frac{sin alpha }{sin left( {{90}^{0}}-beta  right)}=nRightarrow frac{sin alpha }{sin {{21}^{0}}}=1,51Rightarrow sin alpha approx 0,541Rightarrow alpha approx {{33}^{0}})Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ