Mục tiêu các cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật trong lịch sử nhằm


 • Câu hỏi:

  Mục tiêu của các cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật trong lịch sử nhằm

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn SỬ

  Đáp án đúng: D

  Mục tiêu của các cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật trong lịch sử nhằm giải quyết những đòi hỏi của cuộc sống, của sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của con người. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ