Mum, please don’t tell Dad my mistake!” the boy said


 • Câu hỏi:

  “Mum, please don’t tell Dad my mistake!” the boy said.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: C

  Kiến thức về cảu trực tiếp

  Ask Sb to + V/ not + to +V +st: đề nghị ai đó làm gì • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ