My brother attended the meeting. His friend attended the meeting, too.


 • Câu hỏi:

  My brother attended the meeting. His friend attended the meeting, too.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Cấu trúc: – Neither S1 + nor + S2 + V(chia theo S2): Không… cũng không…

              – Either S1 + or + S2 + V(chia theo S2): Hoặc… hoặc…

              – so: dùng phía sau một phát biểu khẳng định để diễn tả sự đồng tình (so + auxi + S) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ