My father likes nothing better than playing football in his free time.


 • Câu hỏi:

  My father likes nothing better than playing football in his free time.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: C

  “Bố tôi không thích làm gì hơn là đá bóng vào thời gian rỗi.” = Đá bóng là niềm vui yêu thích của bố tôi vào thời gian rỗi.

  A, B, D sai nghĩa:

  A. Bố tôi không thích đá bóng vào thời gian rỗi.

  B. Bố tôi thích đá bóng với bạn bè sau khi tan làm.

  D. Bố tôi không chỉ thích bóng đá mà còn cả những môn thể thao khác vào thời gian rỗi. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ