My friend told me, ‘If I were you, I would not borrow the book from him.’


 • Câu hỏi:

  My friend told me, “If I were you, I would not borrow the book from him.”

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: C

  Kiến thức về câu gián tiếp:

  Bạn tôi nói với tôi: “Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không mượn cuốn sách từ anh ấy”. 

  = C. Bạn tôi khuyên tôi không nên mượn cuốn sách từ anh ấy.

  Các đáp án còn lại:

  A. Bạn tôi cấm tôi mượn sách từ anh ấy.

  B. Bạn tôi bảo tôi mượn cuốn sách từ anh ấy. 

  D. Bạn tôi đề nghị không mượn cuốn sách từ anh ấy

   Chọn đáp án C • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ