Nếu muốn điện phân 400 ml dung dịch CuSO4 0,5M với cường độ dòng điện I = 1,34A (hiệu suất điện phân l�


 • Câu hỏi:

  Nếu muốn điện phân hoàn toàn 400 ml dung dịch CuSO4 0,5M với cường độ dòng điện I = 1,34A (hiệu suất điện phân là 100%) thì mất bao lâu?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn HÓA

  Đáp án đúng: C

  nCuSO4 = 0,5. 0,4 = 0,2 mol

  ne trao đổi = 2.0,2 = 0,4 mol

   ne = It : F → t = 28805s = 8h

  → Đáp án C • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ