Nghiệm của phương trình ({2^{x – 1}} = frac{1}{{16}}) có nghiệm là


 • Câu hỏi:

  Nghiệm của phương trình ({2^{x – 1}} = frac{1}{{16}}) có nghiệm là

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT năm 2021 môn Toán lớp 12
  Đáp án đúng: A

  ({2^{x – 1}} = frac{1}{{16}} Leftrightarrow {2^{x – 1}} = {2^{ – 4}} Leftrightarrow x – 1 =  – 4 Leftrightarrow x =  – 3) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ