Người ta cần tải đi một công suất 1 MW từ nhà máy điện về nơi tiêu thụ


 • Câu hỏi:

  Người ta cần tải đi một công suất 1 MW từ nhà máy điện về nơi tiêu thụ. Dùng hai công tơ điện đặt ở biến áp tăng thế ở đầu nơi tiêu thụ thì thấy số chỉ chênh lệch mỗi ngày đêm là 216 kWh. Hiệu suất truyền tải điện là

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

  Đáp án đúng: C

  Công suất hao phí:(Delta P=frac{216}{24}=9kW=9000W)

  Hiệu suất truyền tải điện: (H=frac{P-Delta P}{P}=99,1%) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ