Nguyên tố dưới đây có số oxi hóa đặc trưng là +2 trong hợp chất?


 • Câu hỏi:

  Nguyên tố nào dưới đây có số oxi hóa đặc trưng là +2 trong hợp chất?


  • A.
   Au, Ni, Zn, Pb

  • B.
   Cu, Ni, Zn, Pb

  • C.
   Ni, Zn, K, Cr

  • D.
   Ni, Zn, K, Cr

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn HÓA

  Đáp án đúng: B

  Trong các hợp chất:

  – Đáp án A sai vì Au có số oxi hóa đặc trưng là +3.

  – Đáp án B đúng.

  – Đáp án C sai vì Ag có số oxi hóa đặc trưng là +1; Au có số oxi hóa đặc trưng là +3.

  – Đáp án D sai vì K có số oxi hóa đặc trưng là +1; Cr có số oxi hóa đặc trưng là +2, +3.

  → Đáp án B • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ