Ông An muốn sơn mặt ngoài của một bức tường là một phần của mặt xung hình trụ như hình vẽ sau. Biết giá tiền sơn (1{m^2}) tường là 50000 đồng. Hỏi số tiềnông An phải trả cho thợ sơn là bao nhiêu? – Sách Toán

Ông An muốn sơn mặt ngoài của một bức tường là một phần của mặt xung hình trụ như hình vẽ sau. Biết giá tiền sơn (1{m^2}) tường là 50000 đồng. Hỏi số tiềnông An phải trả cho thợ sơn là bao nhiêu? – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ