Ông Bộ làm lan can ban công ngôi nhà của mình bằng một tấm kính cường lực. Tấm kính đó là một phần của mặt xung quanh của một hình trụ như hình bên. Biết diện tích đáy hình trụ là (651,,{m^2}) giá tiền của (1,{m^2}) kính như trên là 1.500.000 đồng. Hỏi số tiềnmà ông Bộ mua tấm kính trên là bao nhiêu? – Sách Toán

Ông Bộ làm lan can ban công ngôi nhà của mình bằng một tấm kính cường lực. Tấm kính đó là một phần của mặt xung quanh của một hình trụ như hình bên. Biết diện tích đáy hình trụ là (651,,{m^2}) giá tiền của (1,{m^2}) kính như trên là 1.500.000 đồng. Hỏi số tiềnmà ông Bộ mua tấm kính trên là bao nhiêu? – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ