Phát biểu nào sau đây là đúng về Amilopetin?


 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là đúng?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn HÓA

  Đáp án đúng: C

  Chọn C

  A. Sai vì Glucozơ bị oxi hóa bởi dung dịch AgNO3/NH3

  B. Sai vì Saccarozơ không làm mất màu dung dịch Brom. Chỉ có Glucozơ và Mantozơ mới làm mất màu dung dịch Brom.

  C. Đúng

  D. Sai vì Xenlulozơ có cấu trúc mạch thẳng. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ