Phong trào cách mạng 1930 – 1931 đạt đỉnh cao trong thời điểm lịch sử nào?


 • Câu hỏi:

  Phong trào cách mạng 1930 – 1931 đạt đến đỉnh cao trong thời điểm lịch sử nào?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn SỬ

  Đáp án đúng: A

  Xô viết Nghệ – Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930 – 1931 → phong trào 1930 – 1931 đạt đến đỉnh cao trong thời điểm từ 9 – 10/1930 với việc thành lập các Xô viết ở nhiều địa phương thuộc Nghệ An, Hà Tĩnh. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ