Poli(metyl metacrylat) tạo thành từ monome tương ứng là


 • Câu hỏi:

  Poli(metyl metacrylat) được tạo thành từ monome tương ứng là

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn HÓA

  Đáp án đúng: D

  Chọn D

  Poli(metyl metacrylat ) được tạo thành từ monome tương ứng là CH2 = C(CH3 )− COOCH3 • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ