Right after the boy got out of his house, it started to rain heavily


 • Câu hỏi:

  Right after the boy got out of his house, it started to rain heavily.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: Thì quá khứ đơn – quá khứ hoàn thành

  Giải thích:

  Công thức: No sooner + had + S + Ved/ P2 + than + S + Ved/ V2

  = Hardly + had + S + Ved/ P2 + when + S + Ved/ V2: Ngay khi…thì…

  Not until + mốc thời gian/ S + V(quá khứ đơn) + did + S + V (nguyên mẫu): mãi cho đến khi…thì…

  Tạm dịch: Cậu bé vừa ra khỏi nhà thì, trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt.

  A. Trời đã mưa to trước khi cậu bé ra khỏi nhà. => sai về nghĩa

  C. Mãi cho đến khi trời mưa to thì cậu bé mới ra khỏi nhà. => sai về nghĩa

  D. Ngay khi trời bắt đầu mưa thì cậu bé ra khỏi nhà. => sai về nghĩa  • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ