Sách bài tập Đại số và giải tích 11 nâng cao – Sách Toán


Sách bài tập Đại số và giải tích 11 NÂNG CAO

Bài Tập Đại Số Và Giải Tích 11 NÂNG CAO
NXB Giáo Dục 2011
Vũ Tuấn
225 Trang​
MỤC LỤC:
Chương I. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Chương II. TỔ HỢP VÀ XÁC XUẤT

Chương III. DÃY SỐ – CẤP SỐ CỘNG – CẤP SỐ NHÂN
**************
—————————-
Chương IV. GIỚI HẠN

Chương V. ĐẠO HÀM
=================xem online=======

—————-
TẢI VỀ PDF SBT TOAN 11
_____________________________Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ