So với phong trào 1930 – 1931, điểm khác biệt về phương thức đấu tranh của thời kì 1936 – 1939 kết hợp đấu tranh


 • Câu hỏi:

  So với phong trào 1930 – 1931, điểm khác biệt về phương thức đấu tranh của thời kì 1936 – 1939 là kết hợp đấu tranh

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn SỬ

  Đáp án đúng: C

  A loại vì phong trào 1936 – 1939 không sử dụng hình thức đấu tranh vũ trang.

  B loại vì cả 2 phong trào đều không có hình thức đấu tranh ngoại giao.

  C chọn vì đây là hình thức đấu tranh chỉ có ở phong trào 1936 – 1939, không có trong phong trào 1930 – 1931.

  D loại vì phong trào 1936 – 1939 không có hình thức đấu tranh nửa công khai. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ