The sign says that we should read the constructions carefully before proceeding


 • Câu hỏi:

  The sign says that we should read the constructions carefully before proceeding.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: C

  Kiến thức: Từ vựng

  Giải thích:

  construction (n): công trình

  instruction (n): hướng dẫn

  Sửa: construction => instruction

  Tạm dịch: Biển báo cho biết rằng chúng ta nên đọc hướng dẫn cẩn thận trước khi tiến hành. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ