The teacher said to us: Do not make so much noise


 • Câu hỏi:

  The teacher said to us: “Don’t make so much noise”.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: A

  Câu mệnh lệnh được tường thuật bằng động từ “ask sb (not) to V” • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ