The word ‘fascinating’ in the second paragraph could be replaced by ______.


 • Câu hỏi:

  The word “fascinating” in the second paragraph could be replaced by ______.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: B

  Câu hỏi từ vựng:

  Fascinating (adj): hấp dẫn, lôi cuốn = B. extremely interesting: cực kì thú vị.

  Các đáp án còn lại:

  A. thrilling (adj): ly kì, hồi hộp.

  C. boring (adj): nhàm chán.

  D. terrifying (adj): khiếp sợ, kinh hãi. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ