The word ‘scrutinized” in the fourth paragraph could be replaced by______.


 • Câu hỏi:

  The word “scrutinized” in the fourth paragraph could be replaced by______.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: A

  Câu hỏi từ vựng.

  Scrutinize (v): xem xét kĩ lưỡng, nghiên cứu cẩn thận = examine (v): kiểm tra, nghiên cứu.

  Các đáp án còn lại:

  B. deny (v): từ chối.

  C. enjoy (v): thích thú, thưởng thức,

  D. criticize (v): chỉ trích. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ