The word ‘them’ in the last paragraph refers to____________.j


 • Câu hỏi:

  The word “them” in the last paragraph refers to____________.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: B

  Thông tin trong bài: ‘The refining of crude oil into kerosene, and later the development of electric lighting as well as of the telephone, brought additional comforts to urban areas that were unavailable to rural Americans and helped attract many of them from the farms into the cities.” (Việc tinh chế dầu thô thành dầu hỏa, và sau đó là sự phát triển của đèn điện cũng như điện thoại, đã mang lại những tiện nghi bổ sung cho các khu vực thành thị vốn không có ở nông thôn Mỹ và giúp thu hút nhiều người trong số họ từ các trang trại đến thành phố.)

  => them = rural Americans • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ