Tìm kim loại X biết cho 2,925g kim loại X vào nước thu được dung dịch Y.


 • Câu hỏi:

  Tìm kim loại X biết khi cho 2,925g kim loại X vào nước thu được dung dịch Y. Để trung hòa dung dịch Y cần vừa đủ 75g dung dịch HCl 3,65%.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn Hóa

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  nHCl = 0,075 mol = nOH trong X(OH)n

  → nX(OH)n = 0,075/n = nX

  → MX.0,075/n = 2,925 → MX = 39n

  → Chọn n = 1 ; MX = 39 (K) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ