Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số x3 – x và đồ thị hàm số y = x – x2


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi TN THPT QG năm 2021

Tìm hoành độ các giao điểm của hai đồ thị, ta có:

(begin{array}{l}
{x^3} – x = x – {x^2} Leftrightarrow {x^3} + {x^2} – 2x = 0\
 Leftrightarrow left[ {begin{array}{*{20}{l}}
{x = 0}\
{x = 1}\
{x =  – 2}
end{array}} right.\
S = intlimits_{ – 2}^0 {left( {{x^3} + {x^2} – 2x} right)dx} \
,,,,,, + intlimits_0^1 {left( {2x – {x^2} – {x^3}} right)dx} \
 = left. {left( {frac{1}{4}{x^4} + frac{1}{3}{x^3} – {x^2}} right)} right|_{ – 2}^0\
,,,, + left( {{x^2} – frac{1}{3}{x^3} – frac{1}{4}{x^4}} right) = frac{{37}}{{12}}
end{array})Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ