Trên mặt thoáng chất lỏng, tại A và B cách nhau 20cm


 • Câu hỏi:

  Trên mặt thoáng chất lỏng, tại A và B cách nhau 20cm, người ta bố trí hai nguồn đồng bộ có tần số 20Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt thoáng chất lỏng v = 50cm/s. Hình vuông ABCD nằm trên mặt thoáng chất lỏng. I là trung điểm CD. Gọi điểm M nằm trên CD là điểm gần I nhất dao động với biên độ cực đại. Tính khoảng cách từ M đến I?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

  Đáp án đúng: C

  Ta có: 

  + Bước sóng: (lambda =frac{v}{f}=frac{50}{20}=2,5text{cm})

  Đặt MI = x

  Ta có: (0 le>

  Để M dao động cực đại và gần I nhất

  (Rightarrow ) M thuộc cực đại bậc 1 tính từ trung trực của AB

  (Rightarrow ) MB – MA = (lambda )

  (Leftrightarrow sqrt{{{(OB+x)}^{2}}+I{{O}^{2}}}-sqrt{{{(OA-x)}^{2}}+I{{text{O}}^{2}}}=lambda )

  (Leftrightarrow sqrt{{{(10+x)}^{2}}+{{20}^{2}}}-sqrt{{{(10-x)}^{2}}+{{20}^{2}}}=2,5Rightarrow x=2,813text{cm}) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ