Trong 1 mặt phẳng phức , gọi A,B,C làn lượt là các điểm biểu diễn của các số phức ({z_1} = – 1 + 3i,{z_2} = – 3 – 2i,) tam giác ABC :


 • Câu hỏi:

  Trong 1 mặt phẳng phức , gọi A,B,C làn lượt là các điểm biểu diễn của các số phức ({z_1} = – 1 + 3i,{z_2} = – 3 – 2i,{z_3} = 4 + i). Tam giác ABC :

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi TN THPT QG năm 2021

  Đáp án đúng: D • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ