Trong các hàm số sau hàm số nào không phải là một nguyên hàm của f(x) = cosxsinx ?


 • Câu hỏi:

  Trong các hàm số sau hàm số nào không phải là một nguyên hàm của f(x) = cosxsinx ?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi TN THPT QG năm 2021

  Đáp án đúng: D

  (begin{array}{l}
  int {sin x.cos xdx}  = frac{1}{2}int {sin 2xdx}  =  – frac{1}{4}cos 2x + C = frac{1}{2}{sin ^2}x + C – frac{1}{4}\
   =  – frac{1}{2}{cos ^2}x + C + frac{1}{4}
  end{array}) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ