Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?Tồn tại hình đa diện đều mà các mặt của nó là những lục giác đều


 • Câu hỏi:

  Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi TN THPT QG năm 2021

  Đáp án đúng: D • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ