What does the word ‘trilogy’ in the first paragraph mean?


 • Câu hỏi:

  What does the word “trilogy” in the first paragraph mean?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: C

  Từ “trilogy” ở đoạn đầu có nghĩa là ?

  A. Một loại tiểu thuyết giả tưởng.

  B. Một cuốn tiểu thuyết dài.

  C. Một nhóm 3 quyển sách văn học.

  D. Một nhóm các quyển sách không liên quan tới nhau.

  Trilogy (n):bộ ba tác phẩm = C. Một nhóm 3 quyển sách văn học. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ