When did Tolkien begin to create this trilogy?


 • Câu hỏi:

  When did Tolkien begin to create this trilogy?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: A

  Khi nào Tolkien bắt tay vào viết bộ tác phẩm này ?

  A. Khi ông còn là sinh viên.

  B. Trong suốt Thế chiến thứ nhất.

  C. Khi ông là giáo sư.

  D. Trong suốt Thế chiến thứ 2.

  Dẫn chứng ở câu 2- đoạn 4: “He claims that the story began in his years as an undergraduate student and grew out of his desire to create mythology and legends about elves and their language”- (Ông tuyên bố rằng câu chuyện đã bắt đầu từ những năm ông còn là một sinh viên đại học và nuôi dưỡng khát vọng tạo ra những câu chuyện huyền thoại và truyền thuyết về những yêu tinh và ngôn ngữ của chúng). • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ