Would you mind turning down the TV, Tom? I have a headache.” Said Jane.l


 • Câu hỏi:

  “Would you mind turning down the TV, Tom? I have a headache.” Said Jane.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: D

  “Phiền bạn tắt TV được không, Tom? Tôi đau đầu quá. “Jane nói.
  = D. Jane yêu cầu Tom tắt TV vì cô ấy bị đau đầu.
  (to) ask somebody to do something : yêu cầu ai làm gì => Đáp án B sai cấu trúc.
  Đáp án A sai vì khi chuyển từ trực tiếp sang gián tiếp ta phải lùi thì.
  Đáp án C. Jane khuyên Tom nên tắt TV vì cô ấy bị đau đầu không đúng nghĩa so với câu gốc. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ