You are able to go out with your friend this evening.


 • Câu hỏi:

  You are able to go out with your friend this evening.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: D

  Kiến thức modal verb   : To be able to + V = Can + V + St

  Musn’t + V + St = are not allowed to + V

  Should + V + St:

  Needn’t + V + St = don’t/ doesn’t  have + V +St • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ