Giải Tập bản đồ Địa lí 10 Bài 46: Môi trường và sự phát triển bền vững

1. Giải bài 1 trang 70 Tập bản đồ Địa lí 10 Thế nào là sự phát triển bền vững? Phương pháp giải Cần nắm được khái niệm sự phát triển bền vững: sự phát triển có thể đáp ứng được những nhu cầu hiện tại, không ảnh hưởng đến đáp ứng nhu cầu của tương lai Hướng […]

Hoc vn net

Chuyển đến thanh công cụ