Giải Hóa lớp 11 Bài 45: Axit cacboxylic

1. Giải bài 1 trang 210 SGK Hóa học 11 Thế nào là axit cacboxylic? Viết công thức cấu tạo, gọi tên các axit có công thức phân tử C4H8O2. Phương pháp giải Xem lại lý thuyết về axit cacboxylic, cách viết công thức cấu tạo và gọi tên  Hướng dẫn giải – Axit cacboxylic: […]

Hoc vn net

Chuyển đến thanh công cụ