Hà Nội: Trường Thực Nghiệm triển khai dạy học trực tuyến từ tuần sau

Bên cạnh yêu cầu Trường Thực nghiệm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch và tiến hành dạy học trực tuyến, lãnh đạo Viện đề nghị, CBVC-NLĐ trong toàn Viện thường xuyên cập nhật thông tin chính thống và nâng cao tinh thần phòng chống dịch, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng […]

Hoc vn net

Chuyển đến thanh công cụ