Một khối cầu có bán kính là (5left( {dm} right)), người ta cắt bỏ hai phần của khối cầu bằng hai mặt phẳng song song cùng vuông góc đường kính và cách tâm một khoảng (3left( {dm} right)) để làm một chiếc lu đựng nước (như hình vẽ). Tính thể tích mà chiếc lu chứa được. – Sách Toán

  Một khối cầu có bán kính là (5left( {dm} right)), người ta cắt bỏ hai phần của khối cầu bằng hai mặt phẳng song song cùng vuông góc đường kính và cách tâm một khoảng (3left( {dm} right)) để làm một chiếc lu đựng nước (như hình vẽ). Tính thể tích mà chiếc lu […]

  Cho hàm số (fleft( x right)) liên tục trên (mathbb{R}) và thỏa mãn (2fleft( x right) – f’left( x right) = 3xleft( {2x – 5} right)), (forall x in mathbb{R}). Biết rằng (fleft( 0 right) =  – 1). Giá trị của (fleft( 2 right)) bằng – Sách Toán

  Cho hàm số (fleft( x right)) liên tục trên (mathbb{R}) và thỏa mãn (2fleft( x right) – f’left( x right) = 3xleft( {2x – 5} right)), (forall x in mathbb{R}). Biết rằng (fleft( 0 right) =  – 1). Giá trị của (fleft( 2 right)) bằng – Sách Toán – Học toán Link Hoc va […]

001_rbeeap_86._De_thi_thu_TN_THPT_mon_Toan_nam_2024_-_CUM_SO_HAI_DUONG_-_LAN_2_19_05_2024.docx – Sách Toán – Học toán

001_rbeeap_86._De_thi_thu_TN_THPT_mon_Toan_nam_2024_-_CUM_SO_HAI_DUONG_-_LAN_2_19_05_2024.docx========== booktoan.com chia sẻ đến các ĐỀ THI TN THPT MÔN TOÁN 2024. Đề THI có đáp án chi tiết giúp các em đối chiếu, tham khảo để đánh giá năng lực bản thân. Chúc các em thành công và đạt kết quả cao trong kỳ thi TN THPT năm nay, ĐỖ NGUYỆN VỌNG 1.NGUỒN: […]

Chuyển đến thanh công cụ