Bài 1. Vectơ trong không gian – Hình học 11

1. Định nghĩa và các phép toán về vectơ trong không gian a) Định nghĩa Vectơ trong không gian là một đoạn thẳng có hướng. Kí hiệu (overrightarrow {AB} ) chỉ vectơ có điểm đầu A, điểm cuối B. Vectơ còn được kí hiệu là (overrightarrow {a} ), (overrightarrow {b} ), (overrightarrow {x} ), (overrightarrow {y} ), … b) […]

Hoc vn net

Chuyển đến thanh công cụ