Học Toán 8 Chương 4 Bài 9: Thể tích của hình chóp đều

1. Tóm tắt lý thuyết Công thức tính thể tích: Thể tích của hình chóp đều bằng một phần ba diện tích mặt đáy nhân với chiều cao (V = dfrac{1}{3} .S.h) (S): diện tích đáy (h): chiều cao 2. Bài tập minh họa 2.1. Bài tập 1 Hình 129 là một cái lều ở …

Hoc vn net

Chuyển đến thanh công cụ