Khi điện phân một dung dịch muối, giá trị pH ở khu vực gần một điện cực tăng lên. Dung dịch đem điện phân là?

Chuyển đến thanh công cụ