Nguyên nhân trực tiếp khiến cho mối quan hệ giữa nhóm nước Đông Dương với các nước ASEAN căng thẳng trong giai đoạn 1954-1975 là gì?

Câu hỏi: Nguyên nhân trực tiếp khiến cho mối quan hệ giữa nhóm nước Đông Dương với các nước ASEAN căng thẳng trong giai đoạn 1954-1975 là gì? A. Do sự đối lập về hệ tư tưởng. B. Do những mâu thuẫn từ trong lịch sử. C. Do vấn đề Campuchia. D. Do Thái Lan […]

Hoc vn net

Chuyển đến thanh công cụ