Lịch Sử 7 Bài 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

1. Tóm tắt lý thuyết 1.1. Tình hình chính trị – kinh tế 1.1.1. Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền a. Xây dựng chính quyền – Năm 1802, Nguyễn Ánh lên ngôi vua, đặt niên hiệu là Gia Long, chọn Phú Xuân (Huế) làm kinh đô, lập ra triều Nguyễn; năm […]

Hoc vn net

Chuyển đến thanh công cụ