Lịch Sử 7 Bài 28: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX

1. Tóm tắt lý thuyết 1.1. Văn học, nghệ thuật 1.1.1. Văn học – Cuối thế kỉ XVIII, văn học dân gian phát triển rỡ với nhiều thể loại phong phú tục ngữ ca dao, truyện thơ dài, truyện tiếu lâm… – Văn học viết bằng chữ Nôm phát triển với nhiều tác phẩm đặc […]

Hoc vn net

Chuyển đến thanh công cụ