2. Cho hàm số (y = fleft( x right) = left| {x + 1} right| + left| {x – 2} right| + left| {x – 6} right| + left| {x – 9} right|). Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số (m) để hàm số (y = fleft( {left| x right| + m} right)) không có cực trị?   – Sách Toán

2. Cho hàm số (y = fleft( x right) = left| {x + 1} right| + left| {x – 2} right| + left| {x – 6} right| + left| {x – 9} right|). Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số (m) để hàm số (y = fleft( {left| x right| + m} right)) không có cực trị?   – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ