The film bears little resemblance to the original novel. 


 • Câu hỏi:

  The film bears little resemblance to the original novel. 

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: C

  “Bộ phim có rất ít điểm giống với tiểu thuyết gốc.”

  A. Bộ phim và tiểu thuyết gốc giống nhau ở nhiều điểm.

  B. Bộ phim rất giống với tiêu thuyết gốc.

  C. Bộ phim và tiểu thuyết gốc khác nhau ở một vài điểm.

  D. Bộ phim hoàn toàn khác với tiểu thuyết gốc.

  – bear (a) resemblance to: giống với • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ