2. Trong không gian với hệ tọa độ (Oxyz), phương trình đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau (d:frac{{x – 2}}{2} = frac{{y – 3}}{3} = frac{{z + 4}}{{ – 5}}) và (d’:frac{{x + 1}}{3} = frac{{y – 4}}{{ – 2}} = frac{{z – 4}}{{ – 1}}) là – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ