4. Cho hàm số (y = fleft( x right) = a{x^4} + b{x^3} + c{x^2} + dx + e) có đồ thị như hình vẽ bên. Hỏi hàm số (gleft( x right) = fleft( {left| {x + 2} right| – 3} right)) có bao nhiêu điểm cực trị? – Sách Toán

4. Cho hàm số (y = fleft( x right) = a{x^4} + b{x^3} + c{x^2} + dx + e) có đồ thị như hình vẽ bên. Hỏi hàm số (gleft( x right) = fleft( {left| {x + 2} right| – 3} right)) có bao nhiêu điểm cực trị? – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ