502. Cho hàm số bậc sáu (y = fleft( x right)), có đồ thị của hàm số (y = f’left( x right)) là đường cong trong hình dưới đây. Hàm số (gleft( x right) = left| {2fleft( x right) – {{left( {x – 1} right)}^2}} right|) có tối đa bao nhiêu cực trị? – Sách Toán

502. Cho hàm số bậc sáu (y = fleft( x right)), có đồ thị của hàm số (y = f’left( x right)) là đường cong trong hình dưới đây. Hàm số (gleft( x right) = left| {2fleft( x right) – {{left( {x – 1} right)}^2}} right|) có tối đa bao nhiêu cực trị? – Sách Toán – Học toánLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ