7. Cho hình hộp (ABCD.A’B’C’D’) có đáy là hình thoi cạnh (a), góc (widehat {ADC} = 120^circ ), mặt bên (DCC’D’) là hình chữ nhật và tạo với đáy góc (60^circ ). Gọi (M,,N,,P,,K) lần lượt là trung điểm của (AB,,A’D’,,CC’,,BB’). Cho biết (AA’ = 2a), hãy tính thể tích khối đa diện (MNPKA’). – Sách Toán

7. Cho hình hộp (ABCD.A’B’C’D’) có đáy là hình thoi cạnh (a), góc (widehat {ADC} = 120^circ ), mặt bên (DCC’D’) là hình chữ nhật và tạo với đáy góc (60^circ ). Gọi (M,,N,,P,,K) lần lượt là trung điểm của (AB,,A’D’,,CC’,,BB’). Cho biết (AA’ = 2a), hãy tính thể tích khối đa diện (MNPKA’). – Sách Toán – Học toán

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ